کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتری
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 61-94

10.22054/tms.2020.36904.2035

صادق صالحی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمذی


2. عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 167-192

10.22054/tms.2019.26425.1756

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی


3. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 63-83

10.22054/tms.2016.4164

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی