دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نگاشت شناختی فازی تأثیر تعاملات آنلاین بر سطوح وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: مشتریان آژانس‌های مسافرتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)

حامد فلاح تفتی؛ مهناز دوستی ایرانی

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 133-161

https://doi.org/10.22054/tms.2022.65528.2664

چکیده
  به‌منظور تاب‌آوری و پایداری اقتصادی آژانس‌های مسافرتی در شرایط رقابت شدید و همچنین مواجهه با بحران کرونا، پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر تعامل آنلاین (منفعل و فعال) در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سطوح وفاداری (شناختی، عاطفی، کنشی و رفتاری) مشتریان آژانس‌های مسافرتی انجام می‌گیرد. نمونه آماری پژوهش 12 نفر از جامعه خبرگان بودند که ...  بیشتر

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری

صادق صالحی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمذی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.22054/tms.2020.36904.2035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری انجام شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و از بین مشتریان رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه در سه شهر گرگان، ساری و تهران انتخاب شدند. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22054/tms.2019.26425.1756

چکیده
  در صنعت گردشگری حفظ و نگهداری مشتری برای رشد سازمان امری حیاتی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که کاهش هزینه‌های بازاریابی، کسب سهم بیشتر در بازار و قدرت نفوذ تجاری را به همراه دارد؛ از این‌رو هدف پژوهش، بررسی رابطه بین سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری به‌ عنوان متغیر مستقل و وفاداری مشتری به‌ عنوان متغیر وابسته که با نقش ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4164

چکیده
  اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت هتلداریدارد. یکی از دلایل آن ناشی از این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتبر وفاداری مشتریاناثر میگذارد. بنابراین تخصیص منابع در این زمینه یک هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایه گذاریبرای کسبمزیت رقابتی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداریمشتریان ...  بیشتر

کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد باقری

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3979

چکیده
  مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستندبیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درهتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مسافران کثیرالسفر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

آنژلا عاملی؛ فرزاد فخیمی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 163-178

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5095

چکیده
  این پژوهش تلاش می کند تا روابط میان عوامل رضایت، تصویر ذهنی، اعتماد، ارتباط موثر و وفاداری را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش اعضای باشگاه مسافران کثیرالسفر ایران ایر می باشند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای ...  بیشتر