کلیدواژه‌ها = تصویر مقصد
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعه های تاریخی آسیب دیده:مورد مطالعه: ارگ بم

دوره 15، شماره 51، پاییز 1399

10.22054/tms.2020.29232.1847

لیلا وثوقی؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ اعظم نژاد دهبکری


3. عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107

10.22054/tms.2018.18306.1507

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


5. توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 21-44

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان رنجبریان؛ سعید فتحی


6. ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 93-110

فرشته منصوری موید؛ سمیرا سلیمانی