نویسنده = مهدی کروبی
تعداد مقالات: 5
1. کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

دوره 15، ویژه نامه همه گیری کووید19، پاییز 1399، صفحه 1-32

10.22054/tms.2020.52637.2324

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


3. اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 25-56

10.22054/tms.2020.40403.2103

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل


4. بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-46

10.22054/tms.2019.10424

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی