دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
ارائه چارچوب مفهومی چندوجهی برای تجربه گردشگران مذهبی: مرور نظام ‏مند

فاطمه شکاری

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 105-148

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74621.2848

چکیده
  پژوهش‏ در زمینه تجربه گردشگری مذهبی در سال‏ های اخیر افزایش یافته است، با این حال، کماکان شناخت کافی از جنبه ‏های گوناگون این تجربه ها وجود ندارد و اغلب پژوهش‏ های انجام شده بر جنبه معنوی تجربه ‏متمرکز بوده اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه «چارچوب مفهومی یکپارچه و چندوجهی از تجربه‏ های گردشگران مذهبی» با استفاده از مرور ...  بیشتر

گردشگری و هویت ملی-قومی: تحلیل کتاب‏ سنجی

فاطمه شکاری

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 79-115

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71904.2797

چکیده
  گردشگری از یک سو، می‏تواند سبب تقویت و از سوی دیگر، منجر به کمرنگ شدن هویت‏های ملی-قومی گردد. بعلاوه، هویت ملی-قومی از جمله موانع در مقابل روند سریع همگون شدن فرهنگ ها تحت تاثیر جهانی شدن است. با توجه به بیش از پنج دهه مطالعه پیرامون گردشگری و هویت ملی-قومی، و فقدان مرور جامع پژوهش‏های پیشین، هدف از مطالعه حاضر مرور کمی این پژوهش‏ها ...  بیشتر

مدل توسعه اکوتوریسم در ایران: ابعاد و استراتژی ‏ها

علی اصغر مباشری؛ فاطمه شکاری؛ مسلم باقری؛ زهرا معاون؛ مهرداد کیانی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/tms.2022.65355.2666

چکیده
  این مطالعه در قالب پژوهشی ترکیبی به منظور ارائه مدل توسعه اکوتوریسم در ایران اجرا گردیده است. در بخش کیفی به مصاحبه با خبرگان گردشگری اقدام و داده‏ ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شد که به شناسایی 4 بعد اصلی و 19 استراتژی انجامید. در بخش کمی، با بکارگیری پرسشنامه به این ابعاد و استراتژی ‏ها توسط خبرگان صنعت گردشگری کشور امتیاز داده شد. ...  بیشتر

رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)

محمدرضا فرزین؛ فاطمه شکاری؛ فاطمه عزیزی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 219-247

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9653

چکیده
  همگام‌شدن با روندهای جهانی و کسب مزیت رقابتی مستلزم این است که مقصدهای گردشگری راهبردهای خود را بر اساس شناخت اهمیت ویژگی‏های رقابت ‏پذیری مقصد و عملکرد خود در این زمینه تدوین نمایند. در پژوهش حاضر، رویکرد IPA برای ارزیابی اهمیت فعالیت‏های مختلف جهت کسب مزیت رقابتی در مدیریت مقصد و بررسی عملکرد دو مقصد یزد و شیراز مورد استفاده ...  بیشتر