توسعه و اعتبارسنجی الگوی هم‌آفرینی ارزش برند در بستر تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری

پژمان علیپور؛ بهرام خیری؛ عباس حیدری

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2022.65879.2670

چکیده
  در محیط فعلی کسب‌وکار، مشتریان تنها به‌عنوان خریداران محصول در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان یک عامل مؤثر در خلق ارزش برند مطرح هستند. ظهور تجارت الکترونیک با فراهم آوردن بستر تعامل بین مشتریان و شرکت‌ها، نقش مشتریان در برندسازی را برجسته‌تر کرده است. درحالی‌که مطالعات زیادی به اهمیت مشتریان در ایجاد ارزش برند اشاره‌کرده‌اند ...  بیشتر

واکاوی عوامل موثر در برندسازی داخلی هتل های منتخب شهر یزد با رویکرد کیفی

فاطمه بقایی نیا؛ محمد شاکر اردکانی؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی بهجتی اردکانی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 41-77

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.58241.2476

چکیده
  از آنجا که نیروی انسانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تصویر مثبت از سازمان در ذهن مشتریان دارد، لذا امروزه در فرآیند برندسازی داخلی پرسنل نقش با اهمیتی در انتقال وعده های برند به مشتریان دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی و شناسایی عوامل موثر در برندسازی داخلی از دیدگاه دست‌اندرکاران اجرایی می‌باشد. روش پژوهش حاضر کیفی و دادهای حاصل ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ماه آورپور؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 211-240

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.22705.1645

چکیده
  شهرت موضوعی کلیدی در تجارت است. همانند سازمان‌ها، شهرها نیز در مقیاس‌های منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی باهم در رقابت می‌باشند. در چنین محیط‌های رقابتی، شهرت می‌تواند منبع ارزشمندی برای یک شهر به شمار آید. در این پژوهش، سعی می­شود مدلی برای تبیین‌ تأثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهر ارائه شود. پژوهش حاضر، از منظر ...  بیشتر