نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری در استان کرمانشاه انجام شده است. رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی را مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‎ها، فعال بازاریابی/ حوزه گردشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارآفرینان استان کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی 22 مصاحبه با مشارکت‌کنندگان انجام شد و اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل مدیران فعال در حوزه‎ی کسب‎و‎کارهای گردشگری استان کرمانشاه به تعداد 284 نفر بود که از جدول مورگان تعداد 163 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل محتوای استقرایی طی سه رویه کُدگذاری باز، کدگذاری ثانویه و مقوله‎ها، به شناسایی 153 کد اولیه، 17 کد مفهومی و 5 عامل منتج شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drivers of creative tourism development with an emphasis on the role of urban branding in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • fateme Yari Ghaleh 1
  • Nader Naderi 2
  • Bijan Rezaee 3

1 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The current research was conducted to identify the drivers of creative tourism development with an emphasis on the role of urban branding in Kermanshah province.The dominant approach of the research was mixed(qualitative-quantitative)in which theme analysis and survey methods were used in the qualitative and quantitative parts,respectively.The population studied in the qualitative section comprised of managers and experts of cultural heritage and tourism,municipalities and urban affairs,marketing/tourism activists,university faculty members,and entrepreneurs in Kermanshah province.The purposeful sampling and snowball methods were used by which 22 interviews were conducted with the participants,and theoretical saturation was achieved.In the quantitative part of the research,the statistical population included all the managers active in the field of tourism businesses of Kermanshah province.There were 284 people,of which163 were selected as the samples by using the table of Morgan.Three procedures of open coding,secondary coding, and categories were used in inductive content analysis leading to the identification of153primary codes,17conceptual codes,and5factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative tourism
  • drivers
  • branding
  • cultural and historical heritage