کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 5
1. الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 125-150

10.22054/tms.2020.11048

حمیدرضا قزلسفلو؛ سید محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری


2. اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 25-56

10.22054/tms.2020.40403.2103

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل


3. فرهنگ و گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-47

مهدی کروبی