کلیدواژه‌ها = انگیزه سفر
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 139-166

10.22054/tms.2019.26430.1755

محمد نجارزاده؛ سید عباس ابراهیمی؛ رضوان گلستانه


2. شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 39-70

10.22054/tms.2018.9642

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری


3. تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 12، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 123-142

10.22054/tms.2017.14085.1391

محمد کاظم ملازم الحسینی؛ مرتضی رجوعی؛ محسن مرادی


4. بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 121-143

سولماز سید موسوی