دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه

علی متولی؛ علی مبینی دهکردی؛ حسین صادقی

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 145-175

https://doi.org/10.22054/tms.2023.68378.2728

چکیده
  نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط ...  بیشتر

امکان‌سنجی ایجاد کمپ اکوتوریستی تفرجگاه بالخلی بولاغی شهر گرماب

علیرضا ایلدرمی؛ موسی حسینی؛ محمد قربانی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 172-206

https://doi.org/10.22054/tms.2020.17412.1489

چکیده
   امروزه، بررسی و شناخت مکان­های مستعد برای کاربری اکو توریسم یکی از موضوعات مهمی است که موردتوجه برنامه­ریزان صنعت توریسم قرار گرفته است. استفاده از منابع طبیعی به‌عنوان جاذبه­های گردشگری بدون آسیب رساندن به آن، مقوله­ای ایده­آل در راستای توسعه پایدار است. هدف از این پژوهش، بررسی و امکان‌سنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری (مورد پژوهی: رودبار قصران)

ژیلا سجادی؛ آرمان مسلمی؛ رقیه صمدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7077

چکیده
  چکیدهامروزه منابع طبیعی به عنوان سرمایه های اصلی اکوتوریسم با چالش های متعددیمواجه است. بنابراین ارزشگذاری مناطق اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی درراستای اتخاذ سیاستهای اقتصادی از مهمترین مقولات برنامهریزی صنعت گردشگری بهشمار میآید. منطقۀ تفریحی رودبار قصران یکی از ج اذبه های اکوتوریستی شهرستانشمیرانات استان تهران است. لذا ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز

لیلا وثوقی؛ نرگس شمسی ماربینی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 87-67

چکیده
  گردشگری یکی از فعالیتهای روبه رشد در سراسر جهان است و در عین حال یکی از تهدیدهای اصلی برای محیط ‌ (محیط طبیعی و فرهنگی) به شمار می‌رود. به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه‌های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم‌های کنترل پیامدهای منفی ...  بیشتر

چالش های مدیریتی و توسعه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سواحل جنوبی دریای خزر

محمود ضیایی؛ روزبه میرزایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 1-34

چکیده
  هر چند که توجه روزافزون به " مناطقی تحت حفاظت " به عنوان مقصد گردشگری و توسعه فعالیت های گردشگری در آنها می تواند برای جامعه محلی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی یک فرصت تلقی شود اما نگرانی هایی نیز در زمینه مدیریت ناکارآمد گردشگری در این مناطق وجود دارد. در نبود یک نظام مدیریتی سیستماتیک و دانش محور، هر گونه تغییر کاربری اندیشیده نشده ...  بیشتر

جاذبه های اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد

کمال امیدوار

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 117-140

چکیده
  توریسم و اکوتوریسم عامل مهمی برای تقویت فرهنگها و شناخت ملتهاست. توسعه این صنعت موجب پیشرفت و تحول اقتصادی - اجتماعی و افزایش اشتغال خواهد شد. جاذبه های توریستی و اکوتوریستی مهمترین رکن برنامه ریزی در این زمینه است. این تحقیق کوشش دارد تا جاذبه های اکوتوریستی در استان یزد را بررسی کرده و توان های بالقوه موجود در این زمینه را معرفی نماید. ...  بیشتر

ارزیابی ویژگیهای ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی با تأکید بر دشت لوت

مهران مقصودی؛ سمیه عمادالدین

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 95-108

چکیده
  ژئوتوریسم شاخه ایی از اکوتوریسم است که با تکیه بر پدیده های ژئومورفولوژی و زمین شناسی سطح زمین به موضوع توریسم می پردازد. دشت لوت بعنوان یکی از منحصر بفردترین چشم اندازهای بیابانی جهان دارای توانمندیها و جاذبه های ژئوتوریستی و اکوتوریستی زیادی میباشد. لندفرمهایی مانند کلوتها و هرم های عظیم ماسه ایی که در نوع خود در دنیا بی نظیر هستند ...  بیشتر

نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری

مهران مقصودی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1382، ، صفحه 117-131

چکیده
  نواحی ساحلی پهنه وسیعی را در شمال و جنوب کشور تشکیل می دهند. شناخت این نواحی از نظر ویژگی های انسانی و طبیعی می تواند توان بالقوه نواحی فوق را از نظر توسعه فعالیتهای مربوط به گردشگری مشخص نماید. یکی از ویژگی های سواحل که باید توجه بیشتری به آن شود لند فرم های موجود در سواحل و بررسی توزیع و چگونگی تحول آنهاست. در واقع لند فرم های متعددی ...  بیشتر

تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1382، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22054/tms.2003.4856

چکیده
  صاحبنظران جهانگردی را در انواع متعددی دسته بندی کرده اند. برخی از این دسته بندی ها که عبارتند از: جهانگردی انبوه و آلترناتیو؛ جهانگردی فرهنگی، اکوتوریسم و جهانگردی و ماجراجویانه؛ جهانگردی عادی و طبیعت گرا در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نکته قابل توجه در اکثر این طبقه بندیها در نظر گرفتن میزان بستگی به طبیعت بوده است. ...  بیشتر