دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب

امیرمحمد کلابی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 179-206

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63700.2618

چکیده
  اکوسیستم گردشگری به‌عنوان عامل رونق اقتصادی و حافظ محیط‌زیست شناخته شده و اکوسیستم گردشگری پایدار توزیع عادلانه فرصت‌ها در نسل‌های آینده را تضمین می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در پژوهش حاضر 39 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه‌های مختلف علمی از سال 1994 تا ...  بیشتر

طراحی مدل کسب و کار در گردشگری الکترونیک

امیرمحمد کلابی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 331-357

https://doi.org/10.22054/tms.2021.47381.2217

چکیده
  در طی سال‌های اخیر گردشگری به صنعتی رقابتی در دنیا تبدیل شده است و کشورها برای کسب مزیت رقابتی و درآمد بیشتر متمایل به استفاده از ابزارهای جدید در این صنعت شده‌اند. امروزه یکی از بهترین را‌ه‌هایی که شرکت‌های گردشگری می‌توانند برای بهبود عملکرد در جهت توسعه پایدار در فضای الکترونیک به‌کارگیرند، طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس مزیت‌های ...  بیشتر

نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری

امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 285-308

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52807.2330

چکیده
  شیوع ویروس کووید 19 درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگری، اهمیت نوسازی استراتژیک کارآفرینانه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در این صنعت امری حیاطی مبدل کرده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می‌باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه ای -کاربردی است و رویکردی کیفی و همچنین از منظر گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

شناسایی و تبیین آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب‌ و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری

امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22054/tms.2020.41213.2121

چکیده
  امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکت‌‌ها می‌شود، بازطراحی مدل‌های کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدل‌های کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکت‌ها‌، هدف این پژوهش شناسایی آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی می‌باشد. ...  بیشتر