دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تببین نقش مشارکت سازمان های مردم نهاد و موزه ها در فرایند ترویج گردشگری پایدار

ندا ترابی فارسانی؛ مرضیه حکمت؛ حسین صادقی شاهدانی؛ آیدا داودیان دهکردی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75004.2859

چکیده
  اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1) شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سازمان های غیر انتفاعی مردم نهاد در رونق موزه ها و ترویج گردشگری پایدار 2) کشف فرصتهای مشارکتی سازمانهای مردم نهاد و موزه ها در راستای ترویج گردشگری پایدار. در این راستا از روش کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش ، اعضا فعال سمن ها، متخصصان حوزه گردشگری ، فرهنگ، موزه ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
عوامل جذب گردشگران رویداد به جشنواره‌های محلی (مورد مطالعه: جشنواره گل و گلاب میمند فارس)

نیما خادمی؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74805.2853

چکیده
  گردشگری رویدادهای محلی، یکی از انواع گردشگری است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی جوامع داشته باشد. بااین‌وجود، این موضوع علی‌رغم وضوح و ضرورت خود کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است. جشنواره گل‌وگلاب میمند فارس یکی از این رویدادهایی است که هر ساله در فصل بهار برگزار می‌شود. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل جذب گردشگران ...  بیشتر

شناسایی عوامل کلیدی گردشگری روستایی در شهرستان هریس

حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه؛ امیرعلی وظیفه

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73232.2836

چکیده
  این مطالعه، بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری است. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک (کتابخانه‌ای) و مصاحبه استفاده شد. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری استفاده شد. میزان پایایی برای «تحلیل اثرات ساختاری» مقدار0.82بدست آمد. پانل افراد ...  بیشتر

اقتصادو بازاریابی
تحلیل نقش جهت‌گیری کارآفرینانه در تقویت عملکرد شرکت در صنعت گردشگری

نادر سید کلالی؛ الهام حیدری؛ کامیار رئیسی فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73231.2827

چکیده
  در تحقیق حاضر تأثیرات نوآوری‌جویی، پیش‌نگری و ریسک‌پذیری به عنوان ابعاد جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های بخش گردشگری با درنظر گرفتن قابلیت‏های بازاریابی به عنوان متغیر میانجی و فرهنگ یادگیرنده به عنوان متغیر تعدیل‏گر بررسی شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در گردشگری (مطالعه موردی: سایت تخت جمشید)

پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 229-263

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75006.2860

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در سایت تاریخی تخت‌جمشید است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پرسش‌نامه محقق ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ هدف در نظر گرفته شده و ۳۵۴ نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای پردازش داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز)

زهرا سلیمانی؛ حمداله سجاسی قیداری؛ حمید شایان؛ سیامک سیفی

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 37-84

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72990.2812

چکیده
  گردشگران در هنگام سفر، بدنبال کسب تجربیات بیادماندنی هستند و اغلب تصمیمات آن‌ها تحت تاثیر همین تجربیاتی که از مقصد کسب کرده‌اند، قرار میگیرد. ازاین‌رو با هدف استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد روستایی از رویکرد شناختی زیمت استفاده شد. براساس اشباع نظری با 35 نفر از گردشگرانی که به روستاهای گردشگری شهرستان‌های مشهد، نیشابور ...  بیشتر

طراحی مدل هوشمندی برند در استارت‌آپ‌های گردشگری: رویکردی آمیخته

مریم ورمقانی؛ عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 123-159

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73204.2832

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل هوشمندی برند گردشگری در استارت‌آپ‌های گردشگری و آزمون اعتبار آن مدل بود. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی با 6 نفر از اساتید دانشگاه و 18 نفر از مدیران برند استارت‌آپ‌های گردشگری مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و ...  بیشتر

تحلیل مؤلفه‌های توسعه گردشگری اجتماع‌محور در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد

حجت ورمزیاری؛ مرضیه فتحی؛ خلیل کلانتری؛ محمد آصف شایق

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 241-268

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73671.2838

چکیده
  یکی از اهداف گردشگری اجتماع ‏محور، ایجاد منافع برای جامعة محلّی است. با وجود این درکشورهای در حال توسعه، تحقق آن با مشکلاتی همراه بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل مؤلفه‌های توسعه گردشگری روستایی با رویکرد اجتماع‏محور انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، روستائیان بالای 15 سال روستاهای هدف گردشگری شهرستان‏های مریوان ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیلی بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی درایران

علی موحد؛ اصغر طهماسبی؛ نسرین غلامعلی فرد

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71544.2789

چکیده
  تجربه معنوی، یکی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های رو به رشد در مقاصد گردشگری است و طیف وسیعی از گردشگران مذهبی و سکولار را در بر می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ۳۸۳ پرسشنامه از گردشگران زن خارجی در هتل‌های محل اقامت گردشگران و یا ...  بیشتر

مرور کتاب سنجی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی‌پور

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73129.2821

چکیده
  ز آنجایی که امروز گردشگری مذهبی علاوه بر پیروان مذاهب و زائران، در میان گردشگران عادی گسترش یافته، توانسته است تا توجه پژوهشگران در این زمینه را به خود جلب کند. هدف این پژوهش بررسی روند جهانی پژوهش‌های گردشگری مذهبی و جریان‌های پژوهشی موجود و آتی در این زمینه است. در این پژوهش که مروری کمی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی است از روش کتاب‌سنجی ...  بیشتر