گردشگری مذهبی و شناسایی محدوده های احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS ( شهر مقدس قم)

مهدی قرخلو؛ مصطفی توکلی نغمه؛ علیرضا گروسی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 207-228

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.12738.1350

چکیده
  امروزه، صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم در اقتصاد جهانی مطرح شده است. گردشگری مذهبی، یکی از تقسیمات صنعت گردشگری است که به‌ویژه در دنیای اسلام و خصوصاً در کشور ایران دارای اهمیت است. شهر قم به‌عنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع و یکی از مهم‌ترین مراکز زیارتی در جهان اسلام شناخته می‌شود. این شهر دارای پتانسیل‌های مذهبی، ...  بیشتر

مکان‌یابی هتل‌های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP

محمد علی فیروزی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 165-195

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2019.10431

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف کلی مکان‌یابی هتل­های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل‌ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این راستا دو سؤال اساسی مطرح و در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم: 1- آیا شهر اهواز نیاز به هتل­های جدید دارد؟ 2- در صورت نیاز به احداث هتل­های جدید، کدام مناطق جهت احداث هتل­های ...  بیشتر