کلیدواژه‌ها = کیفیت ادراک شده
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 111-129

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محبوبه شاهی


3. اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 35-58

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ فاطمه اسمعیل مشرفی


4. عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 113-138

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ حمید ایوبی یزدی