کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش‌زمینه‌ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند

امیر اصلانی افراشته؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ مریم نائلی

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2019.34684.1981

چکیده
  ا با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن‌ها جذاب به نظر می‌رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار ...  بیشتر

فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی

رحمت الله فرهودی؛ لیلا حبیبی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه سالاروندیان

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2011.5085

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیراتی که فضاهای فراغتی نظیر پارک بهشت مادران بر ابعاد مختلف اوقات فراغت زنان نظیر شیوه های گذران اوقات فراغت، ساعات آن، علل گذران و ... دارد را مورد مطالعه قرار داده و میزان مشارکت و رضایت آنها را از چنین فضاهایی مورد سنجش قرار دهد. پارک مذکور به عنوان اولین پارک مخصوص زنان در شهر تهران احداث شده است و با توجه ...  بیشتر