1. ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب

امیرمحمد کلابی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 179-206

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63700.2618

چکیده
  اکوسیستم گردشگری به‌عنوان عامل رونق اقتصادی و حافظ محیط‌زیست شناخته شده و اکوسیستم گردشگری پایدار توزیع عادلانه فرصت‌ها در نسل‌های آینده را تضمین می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در پژوهش حاضر 39 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه‌های مختلف علمی از سال 1994 تا ...  بیشتر

2. ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی

دوره 8، شماره 24 ، آذر 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
   جامعه‌ی محلی در توسعه‌ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماید از این‌رو، مشارکت جامعه‌ی محلی به مثابه‌ییکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه‌ی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای ...  بیشتر