دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در اصفهان

حمید ضرغام؛ بنفشه عطر سایی

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 81-100

چکیده
  مطالعه، رفتار خرید صنایع دستی گردشگران به منظور شناخت الگوی رفتار خرید و ترجیح انتخاب گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان علاوه بر تعیین عوامل اثر گذار بر این فعالیت، ضرورتی است که در این تحقیق بر اساس مدل سه وجهی مفهومی اوه ( ۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اوه، رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های سفر و ویژگی های محیطی / موقعیتی ...  بیشتر

تبیین پروفایل گردشگران نوروزی استان مازندران – رویکرد آسیب شناسانه

حمید ضرغام؛ مسلم شجاعی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 74-90

چکیده
  گردشگری داخلی بخش مهمی از مسافرت های ساکنان یک کشور را شامل می گردد که دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است. جهت شناسایی این پیامدها مطالعه رفتار گردشگران در مقصد از اهمیت خاصی برخوردار است تا با مد نظر قرار دادن دیدگاه های گردشگران، به تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف امیدوار بود زیرا واکاوی ...  بیشتر

مسیر شغلی و ضرورت آموزش نیروی انسانی در صنعت هتلداری و جهانگردی (بازنگری نیازهای آموزشی کارکنان شغل های مختلف صنعت هتلداری و جهانگردی)

حمید ضرغام

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 1-18

چکیده
  جهانگردی بخشی انسان - محور در اقتصاد ملی است که با انسانهای دور از محل معمول زندگی و کارشان سر و کار دارد. تأمین خواستها و نیازهای این انسانها مستلزم ارائه خدمت کارآمد، دوستانه و حرفه ای است. خدمت، عنصر اصلی فراهم سازی یک خاطره مفرح از یک مقصد است. بنابراین تربیت نیروی کار متخصصی و دارای صلاحیت لازم برای ارائه خدمات با کیفیت عالی در این ...  بیشتر

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم، توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

حمید ضرغام

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1383، ، صفحه 69-84

چکیده
  در این مقاله سه موضوع مستقل اما به هم پیوسته در زمینه توسعه مناطق دارای بشمه های آب معدنی و آبهای گرم از دیدگاه برنامه ریزی مطمح نظر قرار گرفته است: اولاً با اشاره به پیچیدگی های شرایط زندگی در دوران کنونی از یک طرف، و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر نشان داده شده است که توسعه استراحتگاه هایی برای تمدد اعصاب، باز پروری جسمی، توانبخشی ...  بیشتر

مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات

حمید ضرغام

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 39-56

چکیده
  در سالهای اخیر مقوله کیفیت خدمت، به ویژه در صنعت هتل داری اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. ضرورت توجه به نقش مشتری در ادامه حیات هتلها موجب شده است که تصمیم گیران و برنامه ریزان، ایجاد یک نظام خدمت رسانی که قادر به تامین نیازها و تمایلات مشتری در تمام مدت حضور در هتل باشد را در دستور کار خود قرار دهند. خدمات و کیفیت آن هم اکنون به هسته مرکزی ...  بیشتر

استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی

حمید ضرغام

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1382، ، صفحه 67-94

چکیده
  تحلیل گران اقتصاد جهانگردی، اثر ناشی از تغییر هزینه کرد جهانگردان بر اقتصاد ملی را با بهره گیری از محاسبه تعداد دفعاتی که این مبلغ بین بنگاه های مختلف تجاری دوباره هزینه می شود تا به تدریج از چرخه اقتصادی خارج گردد اندازه گیری می کنند. این افزایش اثر تکاثری نامیده می شود. تصمیم گیران و برنامه ریزان توسعه گردشگری، اهمیت اقتصادی این ...  بیشتر