دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 113-146

https://doi.org/10.22054/tms.2021.46606.2206

چکیده
  به منظور مدیریت بهتر رقابت در بازار گردشگری میراث فرهنگی، مهم است که رفتار گردشگر درک شود. یکی از نمودهای رفتار گردشگر، تمایلات رفتاری و وفاداری است. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین مدل وفاداری گردشگر میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) در مقصد رامسر است. جامعه آماری تحقیق گردشگران، بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در جاذبه‌های میراث فرهنگی ...  بیشتر

بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ فیروزه فرخیان؛ مریم نقوی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 115-143

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52929.2332

چکیده
  رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران، تابعی از ادراک آنها از مقایسه هزینه­ها و منافع حاصل از گردشگری است. شیوع کووید-19، منجر شد جامعه میزبان به این باور برسد که هزینه­های حضور گردشگران از مزایای آن بیشتر است و این درک، بر رفتار آنها نسبت به حضور گردشگران تأثیر منفی بگذارد. ادراک هزینه، توسط جامعه میزبان، در یک توالی زنجیره­وار، ...  بیشتر