دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 88-59

چکیده
  چکیدهامروزه توسعهی پایدار گردشگری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تلقی میشود. برای حصولبه این مهم لازم است که هر یک از بازیگران نظام گردشگری کشور، متناسب با جایگاهشان بهتعهدات خود در این زمینه ازجمله تعهدات محیطی عمل نمایند.هدف این مقاله تعیین سطح تعهد محیطی در تأسیسات اقامتی تهران و شناسایی عوامل تأثیرگذاربر گرایش مدیران این واحدها ...  بیشتر

جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-86

چکیده
  با وجود قابلیت های بالایی که کشور ایران در زمینه گردشگری دارد متاسفانه جایگاه متناسب با قابلیت های خود در نظام سلسله مراتبی مقاصد گردشگری را ندارد. در پاسخ به دلیل این ناکامی فرضیه های مختلفی مطرح شده و بر همان اساس نیز راهبردها و راهکارهای گوناگونی برای خروج از این مشکل پیشنهاد شده است. راهبردهای یاد شده را می توان در یکی از حوزه های ...  بیشتر

ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران

محمود ضیایی؛ لیلا فرمانی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5083

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارائه خدمات به گردشگران و همچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابی راهنمایان تور در ایران می پردازد. در این تحقیق با استفاده از مدل ارزیابی اهمیت – عملکرد، 31 ویژگی فردی و حرفه ای راهنمایان تور ایرانی در تورهای ورودی از نظر گردشگران اروپایی مورد ...  بیشتر

سطح بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در برنامه ریزی فضایی گردشگری

محمود ضیایی؛ مسلم شجاعی

دوره 5، شماره 13 ، آذر 1389، ، صفحه 25-46

چکیده
  اگر چه مفهوم سطح بندی در رشته های برنامه ریزی شهری، شهرسازی، برنامه ریزی و توسعه منطقه ای مدت ها است که مورد بحث و پژوهش قرار می گیرد و نوشته های زیادی در شرح و توصیف آن نگارش شده است اما این مفهوم در ادبیات گردشگری چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی – مفهومی جدید و نو می باشد. به منظور تبیین این مفهوم جدید در ادبیات گردشگری لازم ...  بیشتر

اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 23-40

چکیده
  گردشگری، فعالیت اقتصادی است که به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص آن، فرصتهای مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی کشورها فراهم می آورد. درک این مهم باعث شده که از این فعالیت اقتصادی (که اساساً ماهیت خدماتی دارد) به عنوان صنعت یاد شود و بعد از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت جهان شناخته شود . در میان حوزه ...  بیشتر

چالش های مدیریتی و توسعه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سواحل جنوبی دریای خزر

محمود ضیایی؛ روزبه میرزایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 1-34

چکیده
  هر چند که توجه روزافزون به " مناطقی تحت حفاظت " به عنوان مقصد گردشگری و توسعه فعالیت های گردشگری در آنها می تواند برای جامعه محلی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی یک فرصت تلقی شود اما نگرانی هایی نیز در زمینه مدیریت ناکارآمد گردشگری در این مناطق وجود دارد. در نبود یک نظام مدیریتی سیستماتیک و دانش محور، هر گونه تغییر کاربری اندیشیده نشده ...  بیشتر

وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری (با تأکید بر استان تهران)

محمود ضیایی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 19-37

چکیده
  برخورداری از میراث طبیعی و تاریخی غنی و موقعیت جغرافیایی مناسب (وجه عرضه) و وجود بازارهای گسترده ی ملی، منطقه ای و بین المللی برای این عرضه (وجه تقاضا) بستر و موقعیت مناسبی را برای حضور توانمند ایران در بازارهای جهانی گردشگری فراهم آورده است. از سوی دیگر با توجه به چالش های فراروی توسعه کشور و توان بالای بخش گردشگری در پاسخگویی به آنها، ...  بیشتر