دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تحلیلی بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی درایران

علی موحد؛ اصغر طهماسبی؛ نسرین غلامعلی فرد

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71544.2789

چکیده
  تجربه معنوی، یکی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های رو به رشد در مقاصد گردشگری است و طیف وسیعی از گردشگران مذهبی و سکولار را در بر می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ۳۸۳ پرسشنامه از گردشگران زن خارجی در هتل‌های محل اقامت گردشگران و یا ...  بیشتر

شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره شهر تهران)

کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ محسن فکور یوسف‌آباد

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/tms.2021.56434.2424

چکیده
  این پژوهش با هدف ترسیم شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن‌ کاوی در هتل‌های چهار ستاره شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. داده‌های پژوهش با استفاده از یک خزشگر از سایت تریپ ادوایزر جمع‌آوری شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش ...  بیشتر