کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 117-148

10.22054/tms.2020.32183.1924

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی


2. چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 61-84

10.22054/tms.2017.7254

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی


3. ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394

عباس امینی؛ سمیرا بختی؛ فرهاد باباجمالی