دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ مریم اقدامی تطفی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9648

چکیده
  زمینه و هدف پژوهش: امروزه برانگیختگی عاطفی مصرف­کننده در میان بازاریابان بسیار پرطرفدار شده است. بر کسی پوشیده نیست که دست گذاشتن روی خاطرات گذشته افراد می‌تواند ابزاری عالی برای فروش محصولات به آن‌ها باشد. متخصصین تبلیغات همواره سعی کرده‌اند که محصولاتشان را به خاطرات روزهای ساده و پر آرامش افراد گره بزنند. مکان‌ها و تبلیغات ...  بیشتر