دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
گونه‌شناسی ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

شهرام خلیل‌نژاد؛ امید سلیمان زاده؛ مرضیه کراقلی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 233-264

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50852.2322

چکیده
  این پژوهش با هدف شناخت گونه‌های ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری در شهر شیراز بررسی شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. با توجه به هدف این پژوهش مبتنی بر گونه‌شناسی ذهنی، روش کیو برای این منظور به کار گرفته می‌شود. جامعه ‌آماری پژوهش افرادی بوده‌اند که دست‌کم یک‌بار تجربه سفر به شهر شیراز را داشته‌اند. ...  بیشتر

تأثیر محرک‌های ارتباط با برند بر وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی

فاطمه یاوری‌گهر؛ مرضیه کراقلی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10427

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث گسترده‌ای در رابطه با فعالیت‌ برندها در رسانه‌های اجتماعی انجام گرفته است. رسانه‌های اجتماعی با برنامه‌های کاربردی و افزایش محبوبیتشان کمک شایانی به شرکت‌ها در ترغیب تعامل مشتریان می‌کنند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر محرک‌های ارتباط با برند بر وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن نقش ...  بیشتر