ارزشگذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری آبشارهای باستانی شوشتر

امیرحسین منتظرحجت؛ ابراهیم انواری؛ مهناز باشی

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 21-39

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.9013

چکیده
  هدف این مطالعه برآورد ارزش تفریحی آبشارهای باستانی شوشتر و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این آبشارها با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی است. آبشارهای باستانی شوشتر به دلیل دارا بودن مطبوعیت تاریخی و طبیعی هرساله مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است. مطالعۀ حاضر کوشید ارزش بازاری کارکرد گردشگری این ...  بیشتر