دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام جاهدی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12788

چکیده
  تکیه بر جنبه‌های تمایزآفرین مقصدهای گردشگری لازمة موفقیت در بازار گردشگری است. غذای محلی و فرهنگ غذای محلی برای یک مقصد توریستی یک مزیت رقابتی پایدار است. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عناصر مطلوب صرف غذای محلی است و برای این مقصود از روش حافظه‌ران استفاده شده‌است. جامعة آماری پژوهش را اعضای باشگاه مشتریان یک آژانس گردشگری شکل دادند ...  بیشتر

بخش‏ بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 29-63

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10601

چکیده
  موفقیت مقاصد گردشگری، در گرو درک صحیح تصویر برند مقصد در ذهن افراد است اما افراد متفاوت، تصویرهای ذهنی متفاوتی دارند که این تفاوت به‎صورت بالقوه مبنایی برای بخش‏بندی در بازار گردشگری است. پژوهش حاضر، در وهله‎ی اول تلاشی برای توسعه‎ روش نقشه مفهومی برند است که با کمک به‎سازی آن با یک الگوریتم ابداعی انجام شده است؛ بنابراین، ...  بیشتر

نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی ‏زاده برج؛ پدرام جاهدی

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 41-65

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9014

چکیده
  رقابت و سرعت تغییر در صنعت گردشگری موجب‏شده تا سازمان‏ها برای برنامه‏ریزی جذب گردشگر بیش‏تر نیازمند درک  مخاطب باشند. این تحقیق کاربردی و با صبغه‏ی ترکیبی تلاشی برای استفاده‏از روش نقشه مفهومی برند جهت ایجاد بینش از درک مخاطب داخلی نسبت‏به برند گردشگری منطقه آزاد کیش ‏است. برای جمع‏آوری داده دویست نفر در سطح شهر ...  بیشتر