نویسنده = پدرام جاهدی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری

دوره 16، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 75-94

10.22054/tms.2021.12788

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام جاهدی


2. بخش‏ بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 29-63

10.22054/tms.2019.10601

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


3. نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 41-65

10.22054/tms.2018.9014

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی ‏زاده برج؛ پدرام جاهدی