دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

محمد کاظم ملازم الحسینی؛ مرتضی رجوعی؛ محسن مرادی

دوره 12، شماره 39 ، مهر 1396، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14085.1391

چکیده
  گستردگی و توسعه­ی فضاهای تجاری، اقامتی و تفریحی موجب تغییر چهره­ی شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران طی دهه­ی گذشته شده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه­ی اماکن گردشگری بر رضایت­مندی گردشگران مذهبی است. جامعه­­ی مورد مطالعه گردشگران مذهبی هستند که در نوروز 1395 به مشهد سفر نموده­اند. نتایج رگرسیون چند متغیره ...  بیشتر