دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
گردشگری مذهبی و شناسایی محدوده های احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS ( شهر مقدس قم)

مهدی قرخلو؛ مصطفی توکلی نغمه؛ علیرضا گروسی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 207-228

https://doi.org/10.22054/tms.2020.12738.1350

چکیده
  امروزه، صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم در اقتصاد جهانی مطرح شده است. گردشگری مذهبی، یکی از تقسیمات صنعت گردشگری است که به‌ویژه در دنیای اسلام و خصوصاً در کشور ایران دارای اهمیت است. شهر قم به‌عنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع و یکی از مهم‌ترین مراکز زیارتی در جهان اسلام شناخته می‌شود. این شهر دارای پتانسیل‌های مذهبی، ...  بیشتر

مطالعات مکان یابی موزه منطقه ای در استان گلستان

مهدی قرخلو؛ نرگس احمدی فرد؛ ابراهیم جهانگیری

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 43-71

چکیده
  استان گلستان در مناطق شمالی کشور واقع شده است. این استان مهد تمدن طبری شناخته میشود که طی کشفیات صورت گرفته در سالهای گذشته آثار بسیاری از مجموعه های تاریخی و باستانی استان بدست آمده است که بعنوان گنجینه های تاریخی و فرهنگی کشور شناخته می شوند. لذا آشنا ساختن مردم با چنین میراث های فرهنگی - هنری افتخارات و تمدن گذشته و تقویت حس وطن پرستی ...  بیشتر