دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش Pereira و بررسی های میدانی، قابلیت ژئومورفوسایت های پارک ملی کویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به روش های پیمایشی، از مجموع دو عیار علمی ...  بیشتر

ارزیابی ویژگیهای ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی با تأکید بر دشت لوت

مهران مقصودی؛ سمیه عمادالدین

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 95-108

چکیده
  ژئوتوریسم شاخه ایی از اکوتوریسم است که با تکیه بر پدیده های ژئومورفولوژی و زمین شناسی سطح زمین به موضوع توریسم می پردازد. دشت لوت بعنوان یکی از منحصر بفردترین چشم اندازهای بیابانی جهان دارای توانمندیها و جاذبه های ژئوتوریستی و اکوتوریستی زیادی میباشد. لندفرمهایی مانند کلوتها و هرم های عظیم ماسه ایی که در نوع خود در دنیا بی نظیر هستند ...  بیشتر

نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری

مهران مقصودی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1382، ، صفحه 117-131

چکیده
  نواحی ساحلی پهنه وسیعی را در شمال و جنوب کشور تشکیل می دهند. شناخت این نواحی از نظر ویژگی های انسانی و طبیعی می تواند توان بالقوه نواحی فوق را از نظر توسعه فعالیتهای مربوط به گردشگری مشخص نماید. یکی از ویژگی های سواحل که باید توجه بیشتری به آن شود لند فرم های موجود در سواحل و بررسی توزیع و چگونگی تحول آنهاست. در واقع لند فرم های متعددی ...  بیشتر