دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد باقری

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3979

چکیده
  مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستندبیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درهتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: ...  بیشتر

اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 23-40

چکیده
  گردشگری، فعالیت اقتصادی است که به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص آن، فرصتهای مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی کشورها فراهم می آورد. درک این مهم باعث شده که از این فعالیت اقتصادی (که اساساً ماهیت خدماتی دارد) به عنوان صنعت یاد شود و بعد از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت جهان شناخته شود . در میان حوزه ...  بیشتر