دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیلی بر تصویر و رفتار سازگار با محیط‌زیست در مقاصد طبیعت‌-پایه (مطالعه‌ی موردی: شهرستان ماسال)

صادق صالحی؛ سلمان فیضی زنگیر؛ یاسر قلی پور

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 51-79

https://doi.org/10.22054/tms.2020.48882.2245

چکیده
  افزایش رفتارهای مخرب محیط‌زیستی و در پیش‌گرفتن رویکردهای ناسازگار با محیط‌زیست در توسعه‌ی صنعت گردشگری موجب شده است تا مقاصد گردشگری با مشکلات زیست‌محیطی خاصی روبرو شوند. در این تحقیق تأثیر ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی بر تصویر مقصد سازگار با محیط‌زیست و رفتار سازگارگردشگران در شهر ماسال ، بررسی شد. مطالعه‌ی حاضر کاربردی ، ...  بیشتر

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری

صادق صالحی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمذی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.22054/tms.2020.36904.2035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری انجام شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و از بین مشتریان رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه در سه شهر گرگان، ساری و تهران انتخاب شدند. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی ...  بیشتر

تأثیر ویژگی‌های اجتماعی - شخصیتی بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: رستوران میزبان)

صادق صالحی؛ امیر مرادی اصل؛ سیده فاطمه عبدلی

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9447

چکیده
  درک نیازهای مشتری، بنیادی­ترین الزامات برای بقای سازمان­ها در جهان امروز است. با شناخت نیازهای مشتری و تلاش در جهت رفع نیازهای آن‌ها، گام اساسی در جهت رضایت مشتری برداشته می‌شود و به همین دلیل، سازمان‌های مشتری مدار، شناخت نیازها، تأمین نیازها و از همه مهم‌تر عوامل مؤثر بر تأمین رضایت مشتریان را در صدر مطالعات و بررسی‌های خود ...  بیشتر

شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ صادق صالحی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7080

چکیده
  زمینه و هدف تحقیق: وفاداری میهمانان هتل، حاصل عالی‌ترین سطح رضایتمندی آنهاست که منوط به شایستگی منابع انسانی می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شایستگی‌های فردی منابع انسانی در وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های 4 ستاره استان مازندران صورت پذیرفت. روش تحقیق: تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی و مقطعی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری،( نمونه مورد مطالعه: چالوس، نوشهر)

مصطفی قدمی؛ صادق صالحی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 173-203

چکیده
  رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از موضوعات چالشی در مباحث توسعه گردشگری است. از آنجا که حوزه های مقصد گردشگری عموما با تغییرات سریع رو به رو هستند متعادل سازی رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از وضعیتی رقابتی و متضاد به وضعیتی متعامل و سازگار از چالش های برنامه ریزی و مدیریت فضاست. مناطق ساحلی دریای خزر از یک سو منطقه ای کشاورزی و از سوی دیگر ...  بیشتر