دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری

محمد نجارزاده؛ سید عباس ابراهیمی؛ رضوان گلستانه

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/tms.2019.26430.1755

چکیده
  همگام با تغییرات شگرف تکنولوژی و ارتباطات در قرن حاضر، گردشگری نیز شاهد پیشرفت­های زیادی بوده است. از طرف دیگر، دنیای پرمشغله امروز فرصت کمی را برای تفریح و لذت افراد باقی گذاشته است و مصرف­کنندگان خدمات گردشگری مایل­اند به راحتی و سرعت هرچه بیش­تر به اطلاعات مورد نیاز خود برای سفر دست پیدا کنند. به همین منظور تحقیق حاضر که ...  بیشتر

رابطه‌ی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه زیست محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر

سکینه جعفری؛ محمد نجارزاده؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 115-151

https://doi.org/10.22054/tms.2017.11853.1310

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی ساختاری ارزش درک­شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه­ زیست­محیطی با نقش میانجی مشارکت گردشگر در منطقه دریاچه الندان بوده است. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران منطقه­ی گردشگری ...  بیشتر

چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7254

چکیده
  گردشگری کشاورزی در سال‌های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای مختلف به منظور ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی انجام داده اند. صاحب‌نظران بر این باورند که گردشگری کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهبردی جدید نقش مهم و سازنده‌ای در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی با ...  بیشتر