دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22054/tms.2020.32183.1924

چکیده
  تجربیات دهه­های گذشته در کشور­های جهان، نشان‌دهنده این است که توجه به گردشگری، یکی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی و ارتباطی دولت‌هاست؛ از همین رو، سیاست­های مختلفی را به‌منظور توسعه گردشگری و زیر بخش­های آن در ابعاد ملی، منطقه­ای و محلی به کار گرفته­اند. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی برنامه­ریزی فضایی گردشگری ایران ...  بیشتر

نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/tms.2018.10791.1282

چکیده
  حکمروایی رویه ایست که با تمام گستردگی‌ها نهایتا رسالت ارتقاء کیفیت خدمات دولت به شهروندان را در چارچوب شاخص‌هایی مانند شفافیت، عدالت، مشارکت، اثربخشی و انعطاف پذیری به دوش می‌کشد. هدف این پژوهش بررسی نقش بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیکی ایران در تحقق حکمروایی الکترونیکی می‌باشد لذا شاخص‌های حکمروایی خوب به تفکیک بازیگران اصلی ...  بیشتر

چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7254

چکیده
  گردشگری کشاورزی در سال‌های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای مختلف به منظور ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی انجام داده اند. صاحب‌نظران بر این باورند که گردشگری کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهبردی جدید نقش مهم و سازنده‌ای در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی با ...  بیشتر