دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مکان‌یابی وب کیوسک های اطلاع رسانی در مقاصد گردشگری شهری

محمد رضا رشیدی؛ یوسف قنبری؛ جمیله کریمی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 89-109

چکیده
  توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش‌های مختلف تجارت گردشگری روش‌های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره‌گیری از تنوع مکانی- فـضایی استوار هستند. وب‌کیوسک‌های اطلاع‌رسانی ...  بیشتر

عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم

محمد رضا رشیدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمد تقی میرترابی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 93-115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه مقصدهای توسعه گردشگری نجوم صورتگرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجهکنترل، میدانی و از لحاظ نحوة جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماریتحقیق منجمان آماتور، فعالان و متخصصان گردشگری خصوصا در تورهای رصدی بوده که از ...  بیشتر