مکان‌یابی وب کیوسک های اطلاع رسانی در مقاصد گردشگری شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری ،برنامهریزی توسعه دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

3 -

چکیده

توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش‌های مختلف تجارت گردشگری روش‌های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره‌گیری از تنوع مکانی- فـضایی استوار هستند. وب‌کیوسک‌های اطلاع‌رسانی با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران می‌گذارد. این مقاله توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این وب کیوسک‌ها را با تاکید بر عوامل شناسایی شده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است.
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت پنج گزینه‌ای) و مصاحبه بدست آمده است. در روش پیمایشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه پارامترهای مکانیابی و استقرار وب‌کیوسک‌های اطلاع‌رسانی شناسایی شدند و تحت یک پرسشنامه طراحی گردید. داده‌ها پس ازجمع آوری اطلاعات وپردازش آنها درمحیط نرم افزاری SPSS15 تحلیل و به تبیین موضوع منجر گردید. با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل‌ها نشان داد در شهر اصفهان مکان های مهمی همچون میدان امام خمینی، فرودگاه، مرکز خرید سیتی‌سنتر، ترمینال کاوه مهمترین مکانهای استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating web information kiosks in urban tourism destinations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rashidi 1
  • Yousef Ghanbari 2
  • Jamileh Karimi 3
1 Manager
چکیده [English]

Advances in technology and the growth in essential requirements of tourists has caused emerge of different parts of tourism business to respond tourists’ needs in receiving a variable range of information. This research has evaluated spatial distribution of web kiosks with emphasis on identified factors and the ways to optimize them. WebInformation Kiosk provides tourists with useful information having the ability to provideinformation, promote, transact and interact, and intelligent relations with users. Large cities have essential needs for informing tourists by installing kiosks around the city. Hence, identifying potential sites suitable for installing and operating is necessity. The method of this study is descriptive. The main data were gathered from field study, by questionnaires and interviews. And the other information has been obtained through the library research. In the field study, in first interview and by collecting the information about the location parameters, factors were identified and a questionnaire was designed. After collecting data and processing them by SPSS software, AHP technique and GIS were applied for environment analysis. Findings showed that the important locations of the city such as Imam Khomeini square, the Airport, City Center and Kaveh terminal are the best places for installing information kiosks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Information Kiosks (TWK)
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Geography Information System (GIS)
  • Isfahan