نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مواردی که در صنعت جهانگردی وجود دارد برنامه ریزی جهت بازدید از اماکن تاریخی مورد علاقه جهانگردان است. جهانگردان با توجه به مدت زمان بسیار محدودی که برای بازدید از شهرهای معروف در اختیار دارند علاقمند به بازدید از اماکنی هستند که با توجه به شناخت اولیه آنها، بیشترین مطلوبیت را کسب کنند. شهر اصفهان با قدمتی تاریخی همواره یکی از شهرهای مورد علاقه جهانگردان بوده است. اماکن تاریخی این شهر چه در گذشته و چه اکنون همواره پذیرای گردشگران بوده است به طوری که در سفرنامه های متعدد به این امر اشاره شده است. در این مقاله سعی شده است از بین گزینه های مختلف بازدید اماکن تاریخی شهر اصفهان، رتبه بندی آنها به دست آید تا بتوان طبق یک برنامه از پیش تعیین شده جهانگردان را با آنها آشنا کرد. موضوع مورد بحث این مقاله رتبه بندی اماکن تاریخی شهر اصفهان است. برای این منظور از نظرات جهانگردان اروپای شرقی که در این شهر اقامت گزیده بودند استفاده شد. روش این تحقیق تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از روش آریان است. از بین اماکن دیدنی اصفهان، این افراد گزینه های خود را گزینه های میدان امام، سی و سه پل، پل خواجو، منارجنبان، کاخ هشت بهشت، کلیسای وانک، میدان امام، کاخ چهل ستون، مدرسه چهار باغ، کوی آتشگاه، و زاینده رود معرفی کردند. از آنجا که زاینده رود در هنگام بازدید سی و سه پل و پل خواجو قابل مشاهده است این گزینه از فهرست گزینه ها حذف شد. مدرسه چهار باغ، مسجد حکیم و کوی آتشگاه نیز با اینکه در فهرست گزینه ها وجود داشتند اما در حین مطالعه، به علت عدم علاقمندی جهانگردان از فهرست اصلی حذف شدند. عدم شهرت این گزینه ها در مقابل گزینه های باقیمانده علت اصلی حذف آنها بود. در روش آریان به حدود بالا و پایین هر معیار برای تصمیم گیری نیاز است. برای به دست آوردن حدود پایین و بالای هر معیار، از متوسط اعداد ارائه شده توسط جهانگردان استفاده شد. سپس برای هر گزینه تصمیم گیری یک مدل برنامه ریزی خطی با دو تابع هدف بیشینه سازی و کمینه سازی حل شد. نتایج نشان داد که از دید جهانگردان اروپای شرقی، ترتیب اهمیت بازدید اماکن به ترتیب گزینه های میدان امام، چهل ستون، پل خواجو و سی و سه پل، کلیسای وانک، منارجنبان و کاخ هشت بهشت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Isfahan’s historical sites, from the viewpoint of Eastern European tourists, with usage of ADRIADNE method

نویسنده [English]

  • ali khatami firuz abadi

چکیده [English]

One of the issues embedded in tourism, is planning for visiting historical places of interest. Due to the time limitations which tourists are usually faced with, they tend to visit places that according to their previous knowledge, render them the most utility. Isfahan has always been popular with tourists. Its historical monuments have hosted masses of tourists in the past and present time, as testified in various travel logs through the history. In this study, it is attempted to set a ranking for Isfahan’s historical sites so that they can be introduced to tourists based on a preplanned schedule. In so doing, Eastern European tourists who had accommodated in the city, were asked their viewpoints on the sites’ ranking. From among Isfahan’s attractions, the Naqsh-e Jahan Square (including the Imam Mosque, Sheikh Lotfollah Mosque, Ali Qapu Palace and Ghaisarieh Bazaar), Si–o–se Pol, Khaju Bridge, Monar Jonban, Hasht Behesht, Vank Cathedral, Chehel Sotoun Palace, Chaharbagh School, Atashgah and Zayanderood were chosen by the respondents. Since Zayanderood is observable when visiting Si–o–se Pol and Khaju Bridge, it was dropped out of the list. Although Chahar Bagh, Hakim Mosque and Atashgah were existent in the preliminary list, they were omitted on account of the tourists’ indifference. Relative unknownity of these three sites, compared to the other ones, was the main reason for this omission. The method of the study is multi-criteria decision making using ARIADNE. ARIADNE method requires upper and lower bounds for the decision making. For obtaining upper and lower bounds for each criterion, the average of numbers presented by the tourists was considered. Then, for each decision choice, one linear programming model with two functions of maximization and minimization was performed. Results suggested the significance order of sites-visiting as the following: Imam Square, Chehel Sotoun, Khaju Bridge, Si–o–se Pol, Vank Cathedral, Monar Jonban, and Hasht Behesht Palace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Isfahan
  • historical monuments
  • Ranking
  • ARIADNE Uncertain Estimation Method