نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شهر مشهد به جهت وجود بارگاه حضرت امام رضا ع ، امام هشتم شیعیان، یکی از مقصدهای عمده مذهبی ایران است و هر ساله، در ایام تعطیلات شاهد حضور  گسترده زوار و گردشگران مذهبی است. با وجود این، بدسامانی و ناکارآمدی های مدیریتی تسهیلات و خدمات گردشگری موجب زیان های بسیار به گردشگری این شهر شده است. از آنجا که مدیریت درست مقصدهای گردشگری و نظم بخشیدن به امور گردشگران یکی از مهم ترین چالش ها است تعیین الگوی مطلوب برای مدیریت اثر بخش این مقصد مذهبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای حصول به این مقصود در تحقیق حاضر، فرایند مدیریت مقصد مورد بررسی قرار گرفته تا با شناسایی عوامل موفقیت و تعریف الگوهای مدیریت موثر مقصد به این عوامل نظم داده شود. از مقایسه الگوهای موجود مدیریت مقصد مدل کراچ و ریچی بیش از سایر مدل ها متناسب با تحقیق تشخیص داده شد. با استفاده از پرسشنامه از خبرگان در مورد وضعیت مطلوب و موجود عوامل مدل در شهر مشهد نظر خواهی شد که طبق نتایج، بین وضع مطلوب و وضع موجود در تمامی شاخص های مورد تحقیق در شهر مشهد فاصله وجود دارد و باید تمهیداتی اخذ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective tourism management model (case of a religious destination-Mashhad)

نویسندگان [English]

  • hamid zargham borujeni 1
  • masume towhid lu 2

چکیده [English]

Mashhad stands out as one of the major pilgrimage destinations of Iran, for accommodating the Holy Shrine of Imam Reza, – the 8th Imam of Shiites – which attracts floods of pilgrims and religious tourists every year during the vacations (holidays and memorials). However, mismanagement of tourism facilities and services causes much damage to the industry of the city. As the proper management of tourism destinations and the organization of tourists’ affairs, are two of the most important challenges for governments, defining a suitable pattern for the effective management of this pilgrimage destination seems to be an unavoidable necessity. To achieve this objective, destination management process was studied initially in this research, success factors were identified, and finally the pattern for effective management of destinations was outlined. By comparing the current models of destination management, the Kerach & Richi’s (2003) was found the most suitable for this study. A questionnaire was developed to ask experts their views on the ideal and the current situations of the model’s factors in Mashhad. Obtained results demonstrated a gap between the ideal and the current situation in all the investigated parameters. At the end, based on the data analysis findings, some remedies for improvement of the current situation were offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destination management model
  • Mashhad
  • religious