نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از جنبه‌های گردشگری خصوصا در جستجوی اطلاعات، تصمیم‌گیری، ارتقاء گردشگری و تعامل با مشتریان نقش مهمی ایفا می‌کنند. با توجه به رشد روزافزون پژوهش‌های منتشرشده در این زمینه، هدف این پژوهش تحلیل روند انتشارات و تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌هایی است که در زمینه رسانه‌های اجتماعی و گردشگری منشر شده اند. بدین منظور اطلاعات 1054 مقاله که در بازه 2009 تا 2020 منتشر شده‌اند، از پایگاه داده‌ای وب آو ساینس استخراج شده‌ و مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در این تحقیق به دو سطح تحلیل پرداخته می‌شود. در سطح اول روند تحقیقات و تاثیر مقالات، نویسندگان و مجلات با استفاده از تحلیل استنادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سطح دوم ساختار شبکه هم‌رخدادی کلمات و شبکه هم‌تالیفی نویسندگان، موسسات و کشورها تحلیل می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که استفاده از رسانه‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف گردشگری در سال‌های اخیر رشدی فزاینده داشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

bibliometric analysis and visualization of published research on social media and tourism

نویسندگان [English]

  • Sara ilchi 1
  • amirsalar vanaki 2
  • mesbah seivandian 3

1 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social media plays an important role in many aspects of tourism, especially in information retrieval, decision making, tourism promotion, and customer interaction. Due to the growing number of published researches in the field of social media and tourism, the purpose of this research is to analyze the publication trend and conduct a bibliometric analysis of the research published in this field. For this purpose, the information of 1054 articles published in the Web of Science from 2009 to 2020 is analyzed. In this research, two levels of analysis are discussed. At the first level, the publication trend and the impact of authors, journals, and articles are examined. At the second level, the structure of co-occurrence network of keywords and co-authorship network of authors, institutions, and countries are analyzed. The results of this study show that the use of social media in various sectors of tourism has increased in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliometric analysis
  • Social Media
  • Tourism
  • co-occurrence network
  • co-authorship network