کلیدواژه‌ها = چرخه زندگی گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 60-82

سید محمد طباطبایی؛ ابوالفضل نوری؛ زهره محمد نوری؛ فرزانه حشمتی