دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سیستم‌ توصیه‏ گر گردشگری مبتنی بر اعتماد با استفاده از خوشه بندی زمینه-آگاه

علی اکبر نوریان اول؛ رضا روانمهر؛ علی هارون آبادی؛ فاطمه نوری

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 309-344

https://doi.org/10.22054/tms.2020.41870.2137

چکیده
  امروزه در عصر ارتباطات تولید و انتقال اطلاعات با سرعتی روزافزون صورت می‏گیرد. در حوزه‏ی گردشگری نیز مقاصد زیادی وجود دارند که ارزش سفر کردن را دارند، اما افزایش تعداد مکانهای مناسب گردشگری از میان حجم بالای انتخابها، انتخاب گزینه مطلوب را سخت میسازد. بنابراین الویت‏بندی و شخصی‏سازی اطلاعات برای ارایه توصیه‌ مناسب و موثر به ...  بیشتر