دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19

داود قربان زاده؛ احسان عابدی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 145-177

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53480.2351

چکیده
  صنعت گردشگری از دیرباز به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع در مواجه با انواع بحران‌ها شناخته‌شده است. در این میان، بحران‌های مرتبط با سلامتی مانند همه‌گیری‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم تأثیر منفی بر صنعت گردشگری بگذارند. ازاین‌رو، هدف از  پژوهش حاضر بررسی روابط بین ابعاد دلبستگی ایمن ، ابعاد هم خلقی تجربی و نیات تجربی آتی ...  بیشتر

عوامل موثر بر مقاصد رفتاری گردشگران در بازدید از پارک های آبی شهر مشهد

داوود قربان زاده؛ حمید رضا سعیدنیا

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 71-108

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9643

چکیده
  پارک‌های موضوعی نشان‌دهنده بخشی بزرگ و به‌سرعت در حال رشد در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی در جهان هستند که به موضوع پژوهشی جالب و مهم برای بازاریابان و فعالان در این صنعت تبدیل‌شده است. ایجاد و حفظ تجارب به‌یادماندنی در کنار تصویر ذهنی معنادار جزء ضروری کارکرد مدیریت بازاریابی در صنعت پارک آبی است که منجر به مقاصد رفتاری مانند توصیه ...  بیشتر