دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید

امیرحسین افشار؛ علیرضا پویا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7249

چکیده
  هدف از این تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی متغیرهای چابکی مورد توجه در بخش تولیدی و بخش خدمات هتل‌داری می باشد به این منظور، متغیرهای مورد توجه شرکت‌های تولیدی چابک از ادبیات موضوع استخراج گردید و سپس در هتل‌های چابک بررسی شد. مورد مطالعه تحقیق، شرکت‌های تولیدی مستقر در مشهد و هتل‌های شهر مشهد می باشد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ...  بیشتر

پیکربندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران ، مورد مطالعه: هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد

علیرضا پویا؛ حامد مختاری

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 33-90

چکیده
  حوزه راهبرد عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه راهبردهای عملیات خدماتی احساس می شود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و به ویژه هتلداری نقش عمده ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به ویژگی های گردشگری منحصر به فرد شهرستان مشهد در ایران ...  بیشتر