دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

مهدی کاظمی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 69-89

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری پایدار استان لرستان و تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب انجام گرفت. در این راستا، ابتدا نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده شناسایی، و سپس بر اساس روش ANP اولویت بندی گردیدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل PIP مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار استان ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 35-52

چکیده
  بسیاری از صاحبنظران تاثیر منابع انسانی ماهر و آموزش دیده بر توسعه صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داده اند. بر این اساس در تحقیق حاضر با تاکید بر نقش منابع انسانی آموزش دیده و ماهر در توسعه گردشگری، کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره های اموزش ضمن خدمت برگزار ...  بیشتر

طراحی سیستم تصمیم یار برای بخش اسکان صنعت گردشگری

مهدی کاظمی؛ علی اکبر نیک نفس؛ مهدیه احمد عمویی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-116

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان یکی از عرصه های فعالیت بشری توانسته است با استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات در عرضه خدمات به پیشرفت های قابل توجهی نایل آید. در این مقاله مدلی مفهومی ارایه شده است که نشان می دهد چگونه می توان از سیستم های تصمیم یار در بخش اسکان صنعت گردشگری، جهت ارایه خدمات بهتر به گردشگران استفاده نمود. این سیستم، در واقع زیر ...  بیشتر

بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین

مهدی کاظمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 1-16

چکیده
  با وجود اینکه امروزه جهانگردی به عنوان یکی از صنایع خدماتی برتر دنیا، روند رو به توسعه چشمگیری در پیش گرفته و نقش مهمی در اقتصاد بسیاری از کشورها ایفا می نماید در خصوص پیامدهای آن برای جوامع میزبان اختلاف نظرهایی وجود دارد. از این نظر که اغلب آثار اقتصادی آن را مثبت و تاثیرات فرهنگی آن را منفی تلقی می نمایند. از آنجایی که شناسایی آثار ...  بیشتر

تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع

مهدی کاظمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1382، ، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22054/tms.2003.4859

چکیده
  جهانگردی، سفر موقت پاره ای از مردمان است به مقصدی غیر از محل زندگی عادی خود. در واقع صنعت جهانگردی تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، الگوهای فرهنگی – رفتاری و نظام ارزشی، روابط خانوادگی، نگرش ها  ، آداب و سنن و به طور کلی تاثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران ...  بیشتر