تعداد مقالات: 343
251. ارزیابی ویژگیهای ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی با تأکید بر دشت لوت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 95-108

مهران مقصودی؛ سمیه عمادالدین


252. نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 101-122

زهره فنی؛ علی محمد نژاد


253. اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-131

ناهید امراللهی بیوکی؛ اعظم نظری


254. اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 105-126

10.22054/tms.2016.4166

علی احمدی؛ بهنام قلیچ خانی


255. بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم‌گیری AHP-OWA

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 105-137

10.22054/tms.2019.24081.1691

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ هومان لیاقتی؛ محسن آرمین


256. بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 111-129

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محبوبه شاهی


257. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران سلامت آب گرم های سرعین

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 111-133

سید کمال صادقی؛ خلیل جهانگیری


258. تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایتهای گردشگری

دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 111-129

10.22054/tms.2016.5732

سیده زینب ابراهیم زاده گنجی؛ میثم شیرخدایی؛ ابوالحسن حسینی


260. عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 113-138

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ حمید ایوبی یزدی


263. نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 117-131

مهران مقصودی


264. جاذبه های اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 117-140

کمال امیدوار


265. آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 117-137

رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری


266. شرایط محیطی اثرگذار بر زباله پراکنی در استان مازندران با تأکید بر شرایط محیطی تسهیل کننده آن

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 123-144

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضازاده


267. تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 12، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 123-142

10.22054/tms.2017.14085.1391

محمد کاظم ملازم الحسینی؛ مرتضی رجوعی؛ محسن مرادی


269. الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 129-148

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی


270. تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 129-148

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ مرتضی محمد جانی؛ طاهره سادات هاشمی


271. شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 131-147

سعید صفری؛ ملیحه محمد میرزایی بافقی


272. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 131-154

سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان


274. توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‏های کلیدی اقتصاد

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 137-156

10.22054/tms.2018.12786.1352

میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل؛ لاله سادات اصل


275. عوامل مؤثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 141-166

10.22054/tms.2013.3985

عظیم زارعی؛ فاطمه قربانی؛ مینو پدرام نیا