اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1394
تعداد پذیرش 178
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 854
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 414

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 343
تعداد مشاهده مقاله 417354
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 596015
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 479 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 788 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 13 %