گردشگری تلخ (با تأکید بر گردشگری جنگ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله معرفی گردشگری تلخ، به عنوان یکی از انواع رو به گسترش گردشگری، در بازار گردشگری جهان است. در حالی که بخش گسترده ای از مطالعات گردشگری درباره ی بازاریابی، مصرف وعرضه مقاصد تفریحی، شاد و سرگرم کننده گردشگری است، برخی از محققین و نویسندگان گردشگری، در جست و جوی آنتی تزهای تراژدی، مرگ و جنگ هستند. هرچند ارتباط بین جنگ، مرگ، تراژدی و گردشگری پدیده ی جدیدی نیست، اما شکل آن در دهه های اخیر، بسیار تغییر کرده است. آنچه که در متون گردشگری اخیر، گردشگری تلخ نامیده می شود، از مصادیق بارز پست مدرنیسم است. اساساً بسیاری از حوادث، رویدادها و پدیده ها، در دنیای پست مدرن، امکان تبدیل شدن به محصول و مقصد گردشگری را دارند. این مطالعه، به بررسی گردشگری تلخ و عوامل مرتبط با آن می پردازد و تمرکز اصلی متن، بر گردشگری جنگ، به عنوان مهمترین زیرمجموعه ی گردشگری تلخ، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dark Tourism (With Focus on War Tourism)

نویسنده [English]

  • leyla vosoughi
چکیده [English]

The purpose of this paper is, to introduce dark tourism as a type of tourism which is growing increasingly in the world tourism markets. While a great deal of tourism researches contemplate the marketing and consumption of pleasant diversion in pleasant places ,a number of authors have begun to explore the antithesis of such creeds, the