تعداد مقالات: 343
176. برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش B (CVM) ارزش گذاری مشروط

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 83-96

عباس آزادی؛ علی امامی میبدی؛ فرهاد آزادی؛ مهدی خاکساری


178. عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107

10.22054/tms.2018.18306.1507

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


179. فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 85-110

10.22054/tms.2011.5085

رحمت الله فرهودی؛ لیلا حبیبی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه سالاروندیان


181. ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 87-67

لیلا وثوقی؛ نرگس شمسی ماربینی


182. درآمدی بر جامعه شناسی جهانگردی و گردشگری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 87-112

محمدعلی زکی


184. ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریسمی ژئومورفوسایتهای شهرستان مهاباد

دوره 9، شماره 25، بهار 1393، صفحه 88-114

مهران مقصودی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی؛ انور مرادی


185. رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 89-119

سید مجتبی محمودزاده؛ مریم صداقت


186. ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 89-106

اکبر پورفرج؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ راحیل علی پوریان


188. عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 93-115

محمد رضا رشیدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمد تقی میرترابی


189. امکان‏سنجی خوشۀ گردشگری در شهرستان بندر انزلی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 93-123

حمید ضزغام؛ صمد حاجی محمد امینی


190. رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 95-124

10.22054/tms.2020.11047

مهرناز علیزاده؛ روزبه میرزائی؛ فیلیپ پیرس


193. بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه تأثیر آنها (شهر قم)

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 109-124

10.22054/tms.2017.7250

سید احسان حسینی پور؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ علی کاظمی


194. ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 109-141

10.22054/tms.2018.9644

براتعلی خاکپور؛ حامد عباسی؛ نعمت شاکرمی


195. برآورد ظرفیت برد اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دریاچه چیتگر (شهدای خلیج‌فارس) تهران

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 111-135

10.22054/tms.2019.10429

منصوره مؤمنی صدر؛ زهرا قلیچی پور؛ هادی سلطانی فرد؛ هادی کراچی


196. ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394

عباس امینی؛ سمیرا بختی؛ فرهاد باباجمالی


197. گردشگری علمی؛ فهم پدیدارشناسانۀ تجربه زیسته گردشگران خارجی دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.39013.2074

محمدمهدی پورسعید؛ رحیم زارع؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی عابدینی


198. Cultural Heritage and Sustainable Tourism Development

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-20

10.22054/tms.2004.6877

ناصر علی عظیمی


199. اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 59-73

10.22054/tms.2003.4860

ناصرعلی عظیمی؛ ژانت الیزابت بلیک