کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

در جهان معاصر جهانگردی به عنوان عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. رشد و توسعه جهانگردی همواره با تغییراتی شگرف در اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسانها همراه است و موجد تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم است.
در کتب جهانگردی آثار مثبت و منفی ناشی از توسعه جهانگردی در زمینه های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی مورد اشاره محققین قرار گرفته است. فواید اقتصادی مستقیم گردشگری شامل افزایش اشتغال، درآمد و مبادلات خارجی است که به بهبود استانداردهای زندگی افراد و توسعه اقتصادی منطقه ای و بین المللی منجر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Life Cycle and Carrying Capacity In Tourism Development

نویسنده [English]

  • saeid ardakani
چکیده [English]

This paper shows that it is difficult, if not impossible , to formulate policies that guarantee that tourism can be maintained for a long time without severely impacting on the environment. The analysis is purely theoretical and is based on very simple and general assumptions about the interactions between the three main components of the system: the tourists, the environment , and the capital. Agreat part of the challenge of modeling interactions between natural and social processes in tourism planning has to do with the fact that processes in these systems result in complex carrying capacity behavior. Most attempts to measure tourism's scale and impact are linked to the concept of carrying capacity. Some authors stress the conceptual and methodological problems of measuring tourism while others search for more precise descriptions of overrun. Visitor capacity is defined as the supply of visitor opportunities that will be Hand Culture In Political Point of View ls Divided In Three Different Aspects, One Is Parachial Political Culture Second Is subjective Political Culture . And The Third Is Participation on Political Culture Which Is Most Effecting In Tourism Industry Development. In Overall In Tourism Progress Some Changes Is Needed In Cultural Behavior.