تعداد مقالات: 343
151. ماهیت کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 57-77

حسین کاویانی


153. تاثیر معماری ایرانی - اسلامی بر انگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی از مقصد ایران

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 57-80

اکبر پورفرج؛ محمدحسین خشخو ایمانی؛ ریحانه بهبودی


156. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 63-83

10.22054/tms.2016.4164

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی


157. عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر

دوره 12، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 63-81

10.22054/tms.2017.6434.1148

سعید راسخی؛ ثریا محمدی


159. تبیین اثرات جشنواره گلاب گیری از دیدگاه ساکنان محلی

دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 65-92

10.22054/tms.2016.5730

صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بوسحاق


161. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 69-93

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده


163. تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 69-89

مهدی کاظمی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ الله یار بیگی فیروزی


164. رتبه‌بندی سواحل گردشگری جنوب ایران با استفاده از روش AHP

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 71-96

علی خاتمی فیروز آبادی؛ حسین عسکری پور؛ قاسم بخشنده


165. جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 71-84

سمیرا پور امرایی؛ محمد رضا اکبری؛ امیر صابری


166. تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 71-94

10.22054/tms.2017.13389.1376

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ حسین فارسی زاده


167. تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در پارک های شهری: مورد مطالعه بوستان علوی قم

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 73-94

منصوره ملکیان؛ سمانه پوریزدی


168. رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 73-92

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده؛ ولی نعمتی


170. اولویت ‌بندی و تعیین روابط بین شاخص‌های سنجش پایداری توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 73-94

10.22054/tms.2017.12490.1338

علی دلشاد؛ فرزانه ابوهاشم آبادی؛ ایمن قاسمیان صاحبی


173. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 79-104

امیر حسین شریعتی؛ بیتا یزدانی؛ فرشته حقیقت


175. ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 81-116

10.22054/tms.2013.3983

ادریس باباخانزاده؛ صدیقه لطفی