مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سالهای اخیر مقوله کیفیت خدمت، به ویژه در صنعت هتل داری اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. ضرورت توجه به نقش مشتری در ادامه حیات هتلها موجب شده است که تصمیم گیران و برنامه ریزان، ایجاد یک نظام خدمت رسانی که قادر به تامین نیازها و تمایلات مشتری در تمام مدت حضور در هتل باشد را در دستور کار خود قرار دهند. خدمات و کیفیت آن هم اکنون به هسته مرکزی مطالعات و بررسی های مدیران و پژوهشگران این بخش تبدیل شده است. نظریه های پویا و مدل های مفهومی بسیاری به منظور تدوین اصولی برای تشریح شیوه عمل ارایه خدمات به دیگران و بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط دیگران پیشنهاد شده اند. در هر صورت این دانش یک الزام اجتناب ناپذیر برای ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می رود.
در این مقاله تلاش می شود یک ابزار بر خط برای کنترل فاصله بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت مشاهده شده یک خدمت پیشنهاد شود. منظور از اصطلاح بر خط، ارزیابی خدمت در طول فرایند ارایه آن است. ابداع اصلی در این روش، تدوین دستور العمل اجرایی جمع آوری داده ها و نحوه پردازش آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Measure Quality of

نویسنده [English]

  • hamid zargam
چکیده [English]

Service industry has identified the customer or user as the most critical voice in assessing service quality. What are the costs behind supporting customer satisfaction? What are some of the issues you've had to address around customer-level satisfaction and how have you overcome them? These are the main questions that have been discussed in this paper. In this paper we outline an overall approach for measuring service quality that differs substantially from the conventional paradigm. The conventional attitude-based approach relies on assumptions about the link between evaluations of service quality and subsequent behavior which are not supported by the substantive body of research findings. This paper explains a different approach which looks directly at service provision by using descriptive measures and seeks to relate these to observed buying behaviors. The approach has been trailed across a number of service categories with promising results. After a discussion of the differences between different methods, a quality perception measurement instrument for the company is developed and applied to a sample of railroad company clients.
Considering the importance of this item, tended to write the article that not only clarifies the side effects and results of tourism on development , but describes positive effects of cultural interaction as well as familiarizing ways and introduces the religious identity .
In the field of tourism between the two most important religions "Islam
& Christianity " made a survey about finding some ways to gain the contemplate and common comprehension.
Also mentioning existent problems and difficulties , tried to
demonstrate the last achievements . existing statistical data , and research results and finally have an extended discussion on solutions and suitable suggestions for clarifying methods of the industry ' s negative effects on the base of non - cultural relationships .
Wishing to obtain a successful trend in deepening Peace & Friendship. principles between these two divine religions in order to clarify the tourism common points .