کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 151-179

10.22054/tms.2020.11049

محمد تقی طغرایی؛ زاهد شفیعی؛ مهناز دوستی ایرانی


2. عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 167-192

10.22054/tms.2019.26425.1756

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی


3. تاثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 1-20

10.22054/tms.2018.18527.1511

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امید سلیمان زاده؛ وحیدرضا شاهمیرزایی


5. برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 41-69

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ حسن معتمد


7. اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 117-139

10.22054/tms.2013.3984

محمدتقی تقوی فرد؛ عباس سقایی؛ علی اکبر دانشمندی


11. ماهیت کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 57-77

حسین کاویانی


12. مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 39-56

حمید ضرغام